Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu asbl

L'Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu zostało założone w 1997 roku przez grupę zaprzyjaźnionych, mieszkających w Luksemburgu Polaków, pragnących zająć się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz promowaniem kultury polskiej w Wielkim Księstwie i Wielkim Regionie.

Stowarzyszenie, o celu niezarobkowym, szczyci się prowadzeniem działalności całkowicie niezależnej politycznie, ideologicznie i religijnie. Kierowane jest przez komitet administracyjny wybierany na okres dwóch lat przez członków stowarzyszenia.
Walne zebranie odbywa się raz w roku, pod koniec marca.

Od momentu powstania stowarzyszenie organizuje liczne wydarzenia kulturalne: spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z osobistościami środowiska artystycznego, literackiego, naukowego i uniwersyteckiego.

Organizowane w Luksemburgu obchody narodowego świeta polskiego 3 Maja oraz «Kolędy» w styczniu, stały się już tradycją dla tutejszej polskiej wspólnoty.

Wsród wydarzeń zorganizowanych w poprzednich latach wymienić należy: wizytę w Musée d'Orsay w Paryżu - z okazji wystawy malarza Jacka Malczewskiego, a także wizytę w Brukseli - z okazji wydarzenia kulturalnego «Europalia».

Association Culturelle Polonaise gościło takich artystów jak: Leszek Długosz, Anna Szczepkowska, Jan Pietrzak, a także znanych poetów: Adama Zagajewskiego i Julię Hartwig.
Organizowane są również wystawy i koncerty w celu promowania artystów polskich mieszkających w Luksemburgu.

Wieczory literackie są okazją do regularnych spotkań i dzielenia wrażeń po lekturze z przyjaciółmi.

Celem Association Culturelle Polonaise w Luksemburgu jest udział w rozwoju działalności kulturalnej pomiędzy Wielkim Księstwem Luksemburga, Wielkim Regionem i nie tylko Polską, ale całą Polonią.

Komitet administracyjny >>

 

16/01/10
Luxembourg

Koledy polskie
>> kliknij tutaj!


13/03/09
Luxembourg

Ryszard Legutko
>> kliknij tutaj!